Gwasanaeth cefnogi a chynghori rhad ac am ddim i’r gymuned ffermio yw Cymorth TB, a fydd yn eich cynorthwyo i leihau risg TB yn eich buches yn y dyfodol.  

Yn ystod ymweliad Cymorth TB, daw milfeddyg i’ch gweld ar y fferm i gynnig cymorth a chyngor wedi’u teilwra ynghylch pob agwedd ar y broses gadarnhau, rheoli clefyd ar y fferm, bioddiogelwch, parhad busnes, ac arfer gorau i leihau tebygolrwydd achosion TB yn y dyfodol.

 

I fod yn gymwys am ymgynghoriad am ddim gan eich milfeddyg lleol, rhaid eich bod naill ai o dan gyfyngiadau TB ar hyn o bryd neu fod cyfyngiadau wedi’u codi oddi arnoch yn ddiweddar. Gellir hawlio’r ymweliad rhad ac am ddim hwn unrhyw bryd yn ystod eich achos o TB, ond efallai y bydd ar ei fwyaf defnyddiol tuag adeg eich prawf TB Cyfnod Byr cyntaf oherwydd bydd mwy o ganlyniadau ar gael.

Bydd milfeddyg APHA yn ymweld â chi ar ddechrau eich achos o TB ac yn rhoi taleb ichi am eich ymgynghoriad Cymorth TB rhad ac am ddim. Er mwyn hawlio’ch ymweliad, cysylltwch â Thîm Cymorth TB APHA ar yr wybodaeth isod neu’ch milfeddyg preifat.

Gall cyngor a chyfarwyddyd gan eich milfeddyg preifat eich hun sy’n adnabod eich buches a’ch busnes fod yn amhrisiadwy yn ystod yr amser caled hwn, ac os bydd eich buches chi’n dioddef o achos o TB, gobeithiwn y byddwch yn penderfynu manteisio ar y rhaglen hon.

 

 

  • Map Milfeddygol

  • Byrddau Dileu

Digwyddiadau

  • No events