Mae milfeddygon preifat yn chwarae rôl hanfodol o ran sicrhau iechyd a lles anifeiliaid yng Nghymru. Trwy Cymorth TB mae Iechyd Da yn ceisio hybu rôl milfeddygon preifat yn y gwaith o reoli TB.

Mae Cymorth TB yn caniatáu i ffermwyr a cheidwaid buchesi sy’n cael eu heffeithio gan TB i gael ymweliad arbenigol gan filfeddyg preifat hyfforddedig. Yn ystod yr ymweliad, bydd y milfeddyg yn darparu cymorth a chyngor ar atal y clefyd. Mae’r ffermwr yn gwirfoddoli i fod yn rhan o’r rhaglen.

Yr Asiantaeth Iechyd Anifeiliaid a Phlanhigion (APHA) sy’n gyfrifol am reoli’r rhaglen ac Iechyd Da a Menter a Busnes sy’n ei rhedeg. Bydd APHA yn rhoi talebau i ffermwyr sydd am ymuno â’r rhaglen. Mae'r rhaglen ar gael ar draws Cymru

  • Map Milfeddygol

  • Byrddau Dileu

Digwyddiadau

  • No events